DOFINASOWANIE

I. Dofinansowanie z Urzędu Miasta Poznania


 - rodzaj zadania publicznego
REALIZACJA ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE
DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA
I OCHRONY PRAW DZIECKA W ROKU 2018
 
Wysokość dofinansowania - 600 zł dla rodzica na 1 dziecko
 

II. Dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
       - rodzaj zadania publicznego
RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
 
Wysokość dofinansowania w roku 2018- 150 zł dla rodzica na 1 dziecko