Nasza Oferta

W naszych żłobkach pozwalamy dzieciom rozwijać się w sposób, na jaki pozwalają
jego naturalne możliwości i predyspozycje. Do każdego Maluszka podchodzimy
indywidualnie, pomagamy mu w samodzielnym osiąganiu swoich własnych drobnych
sukcesów oraz dajemy możliwości poznawania otaczającego  świata.

Wybierając SOBIE... RAJSKI DOMEKJ, zapewniacie Państwo swojemu Maluchowi
idealne warunki do harmonijnego rozwoju i radosnej, twórczej zabawy.
Zajęcia rekreacyjne i edukacyjne dostosowane są do wieku i preferencji dzieci.
Uważnie wsłuchujemy się w to, co Wasze dziecko ma nam do powiedzenia,
pomagamy rozwiązać każdą jego sprawę, a także zwyczajnie przytulamy, jeśli tylko
tego potrzebuje.
 W naszych placówkach zapewniamy opiekę nad dziećmi
od 20 tygodnia życia  do lat 3, (do 10h dziennie) poprzez:

- właściwie zorganizowaną opiekę pielęgnacyjną i wychowawczą,
- zapewnienie odpowiedniej i przeszkolonej  kadry
- dostosowanie żłobka do wymogów ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, wymogów
określonych przez przepisy Sanepidu i Straży Pożarnej,
- prowadzenie placówki w godzinach od 7:00 -17.30, od poniedziałku do piątku,
przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
- podział dzieci na grupy wiekowe,   
- zapewnienie całodniowego wyżywienie przygotowywanego w kuchni  żłobka i
dostosowanego do wieku dziecka i jego preferencji żywieniowych (przyjmujemy
dzieci z alergiami pokarmowymi, na dietach wegetariańskich i wegańskich)

W ramach prowadzenia placówki wprowadzany jest autorski program edukacyjny,
który  odnosi się do najbliższego otoczenia dziecka, rodziny, zjawisk zachodzących w
przyrodzie, nabywania samodzielności, zachowania czystości oraz umiejętności
samoobsługi.

Funkcja edukacyjna w żłobku sprawowana jest poprzez
- zajęcia w ramach poznawania muzyki i instrumentów Pro Symfonika
- zajęcia teatralne Zielone Nutki
- przedstawienia teatralne
- zajęcia muzyczno - ruchowe  
- zajęcia plastyczno - konstrukcyjne
- zajęcia  z językiem angielskim
- poznawanie wierszyków i piosenek
- gimnastykę buzi i języka
- baliki okolicznościowe
- sesje fotograficzne
- małe kino  
- zabawy na placu zabaw
- treningi czystości

Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci poprzez:
- rozmowy indywidualne,
- pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych problemów,
- spotkania ze specjalistami,
- warsztaty dla rodziców,
- zebrania grupowe,
- gazetki informacyjne i dydaktyczne dla rodziców,
- udzielanie pomocy pedagogicznej,
- udzielanie rzetelnej informacji dotyczącej żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw
i zajęć metodyczno -edukacyjnych,
- w przypadku pojawienia się problemu ustalenie formy pomocy w celu ujednolicenia
działań wychowawczych wobec dzieci,

Cały czas pracujemy nad podnoszeniem  standardów opieki nad dziećmi poprzez
stworzenie warunków do bezpiecznej zabawy, pracy i odpoczynku w estetycznie
przygotowanym otoczeniu.