Pytania

10. KADRA

W naszym Domku pracują wyłącznie osoby z wykształceniem pedagogicznym (opiekunki)
oraz medycznym (pielęgniarki i położne).
Pracownicy naszego "sobie...Rajskiego Domku" są osobami niekaranymi.