Pytania

2. NABÓR

Nabór do Sobie...Rajskiego Domku trwa cały rok.
A podpisanie umowy i uiszczenie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z przyjęciem Dziecka
do naszego grona.