Pytania

3. WIZYTA W NASZYM DOMKU

Wszystkich chętnych chcących zapisać dziecko do naszego Domku zapraszamy do odwiedzin.
Wizyta taka możliwa jest po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu jej daty i godziny.