Pytania

4. GRUPY WIEKOWE

Dzieci są podzielone na 2 grupy wiekowe.
Jedna opiekunka ma pod swoją opieką nie więcej niż 5 dzieci.
Część zajęć odbywa się w grupach zróżnicowanych wiekowo, co korzystnie wpływa na dzieci
i stymuluje ich rozwój.
Dzieci młodsze obserwują umiejętności swoich starszych kolegów, przez co zyskują doświadczenie
i same próbują nowych rzeczy.
Natomiast dzieci starsze przebywając z młodszymi uczą się cierpliwości i odpowiedzialności.
Jednocześnie wzrasta ich poczucie własnej wartości i czują się osobami bardziej kompetentnymi
i mądrymi.