Rekrutacja i Cennik

Rekrutacja dzieci, zarówno do żłobków publicznych i niepublicznych odbywa się poprzez
jedną – globalną listę dzieci oczekujących do w/w placówek.
Wobec powyższego rodzic/opiekun prawny – podejmując decyzje o oddaniu dziecka pod opiekę do żłobka publicznego bądź niepublicznego – musi wypełnić formularz zgłoszenia w naborze
elektronicznym miasta Poznania.

Informujemy, że dziecko po przyjęciu do naszego żłobka zostaje skreślone z listy
oczekujących w innych placówkach.

Rodzicu jeśli masz pytania odnośnie rekrutacji do naszego żłobka ZADZWOŃ


NABÓR DO NASZYCH ŻŁOBKÓW TRWA CAŁY ROK


Aby zapisać dziecko do żłobka, należy wypełnić poniższy formularz:
- KLIKNIJ W LOGO -


Po wypełnieniu formularza należy umówić się na spotkanie osobiście

Na spotkanie należy przynieść formularz, który wygeneruje się po wypełnieniu wniosku.

Nie wymagamy na formularzu pieczątek pracodawców!

Uwaga - przy każdorazowej edycji formularza generuje się nowy kod pin !!!